Görme Engelliler

TARİHÇEMİZ

Okulumuz 1970-1971 öğretim yılında Kılavuzçayırı İlkokulu adıyla üç barakada eğitim ve öğretime başladı. Daha sonra 1974 yılında Veteriner Binbaşı Malül Gazi Halit Armay adında bir kişi okulumuz bahçesinin bir bölümüne M.K.E. kurumundan temin ettiği 11 prefabrik sınıfların ilavesiyle 1974-1975 öğretim yılında Halit Armay İlkokulu adıyla öğretime devam olundu.


  Bu prefabrik sınıflar kalmak üzere tekrar devlet tarafından ön kısma 20 dershanelik yeni bir bina daha yapıldı. 1980-1981 öğretim yılında bu yeni yapılan binanın bir bölümünde bağımsız ortaokul açıldı. Orta ve İlkokul ayrı ayrı eğitim yaparken 1982-1983 öğretim yılında İlköğretim okuluna dönüştürüldü.
  Ancak 1991 yılında Halit Armay´ın yaptırdığı 11 dershanelik prefabrik müştemilat yıkılarak onun yerine devlet tarafından 24 dershanelik bir bina yaptırıldı. Bakanlığımızın 18.08.1992 gün ve 300/221766 sayılı emirleri ile Halit Armay Lisesi olması uygun görüldüğünden İlköğretim 1. Kademe (ilkokul) sınıfları yakınımızda bulunan Muhsine Zeynep İlköğretim okuluna nakledildi.Halen iki binada eğitim verilmektedir.